Så byter du filter på våra andra modeller

FILTERBYTE CE50 OCH CE65

Nedan finner du instruktioner för att byta luftfiltret på din värmepump av CE-serien.
Det är viktigt att byta luftfiltret regelbundet, helst 2-4 gånger per år. Du kommer att få en signal eller meddelande på displayen när det är dags att byta filtret.

 1. När du får en signal eller meddelande på displayen om att det är dags att byta luftfiltret, kvittera signalen eller stäng av larmet genom att trycka på Enter.
 2. Innan du öppnar värmepumpen, tryck på nedåtpilen (Från) för att stänga av fläkt och kompressor.
 3. Ta bort den övre frontluckan genom att lyfta den uppåt-utåt.
 4. Lossa de tre skruvarna uppe till höger för att öppna filterluckan.
 5. Vik filtrets nederkant uppåt och dra ut det.
 6. Sätt in ett nytt filter med den fastare sidan nedåt och se till att det ligger an mot plåten.
 7. Skruva fast filterluckan och sätt frontluckan på plats.
 8. Tryck på uppåtpilen (Till) så startar fläkten igen. Efter någon minuts fördröjning startar även kompressorn.
 9. Avsluta genom att trycka på Enter.

FILTERBYTE RX-SERIEN OCH EX-SERIEN

För att säkerställa optimal drift av din värmepump är det viktigt att rengöra luftfiltret regelbundet.
Hur ofta detta behöver göras beror på mängden damm som finns i ventilationsluften och kan skilja sig åt mellan olika hem. Du bör välja rengöringsintervall som passar bäst för din värmepump. Som standard är filterlarmet inställt på 90 dagar.

Filterbyte

 1. Stäng av strömmen till värmepumpen genom att slå av huvudbrytaren.
 2. Ta bort fronten från värmepumpen genom att lyfta upp den från hakarna som håller den på plats.
 3. Ta bort filterlocket upp till höger genom att skruva ur de svarta skruvarna.
 4. Ta bort det gamla filtret från värmepumpen.
 5. Byt ut det mot det nya filtret.
 6. Sätt tillbaka filterlocket och dra åt skruvarna ordentligt.
 7. Sätt tillbaka frontpanelen, sätt i botten av fronten i hakarna och sedan över hakarna.
 8. Slå på huvudbrytaren för att starta värmepumpen igen.

Kom ihåg att byta ut filtret minst en gång per år, även om det verkar rent, eftersom smuts samlas upp och kan påverka enhetens prestanda.

För att återställa filterlarmet

Följ dessa steg för att återställa filtermeddelandet:

 1. Tryck på filterbyte-ikonen på skärmen.
 2. Tryck på OK. På displayen visas följande text: Frånluftsfilter behöver bytas.
 3. Om det redan inte är gjort, utför filterbytet.
 4. När du har slutfört filterunderhållet, tryck på OK igen. På displayen visas följande text: Har filtret verkligen bytts ut?
 5. Tryck på OK igen.

FILTERBYTE T12 OCH T15

En allmän rekommendation är att byta filtren en gång per år efter pollensäsongen. Filtren ska dammsugas och bytas ut vid behov.

Filterbyte

För att byta filtret eller få åtkomst för service, följ dessa steg:

 1. Stäng av strömmen till tilluftsaggregatet.
 2. Skruva loss de fyra vreden som håller fast luckan.
 3. Ta bort luckan för att få åtkomst till filter-setet.
 4. För att byta filtren, ta bort de gamla filtren och montera de nya filtren på plats.
 5. Häng upp luckan på de fyra skruvarna och skruva fast vreden ordentligt.
 6. Slå på strömmen till enheten igen.


  En skiss över hur du byter filter på T12 och T15

Prenumerera på luftfilter

Det kan vara krångligt att hålla reda på när du bytter luftfilter senast och sen komma ihåg att beställa nytt i tid. Hos Comfortzone så kan du prenumerera på luftfilter. 1 gång om året kommer det ett nytt luftfilter i brevlådan. Betalt och klart, kan inte bli enklare!