Om butiken

Välkommen till vår butik! Här hittar du orginalfilter särskilt framtaget för att passa till våra värmepumpar och tilluftsaggregat. Utöver detta  erbjuder vi även ett urval av tillbehör för att komplettera ditt system.

Genom att investera i originalfilter som är skräddarsydda för din specifika enhet bidrar du till att förlänga livslängden och effetiviteten på din värmepump. Vid byte på tilluftsaggregat säkerställer du att luftkvaliteten i ditt hem håller sig optimal. Ett korrekt underhåll är nyckeln till en hållbar och effektiv drift.
 

Frånluftsvärmepumpar modellerna EX och RX:

  • Det är viktigt att genomföra regelbunden rengöring av filtret var tredje månad för att undvika ansamling av damm och andra partiklar.
  • För att garantera bästa möjliga prestanda ska filtret bytas en gång per år.

Värmepumpsberedare RX20:

  • En rengöring bör ske var sjätte månad för att upprätthålla systemets effektivitet och förebygga förorening. 
  • Byt vid behov.

Tilluftsaggregat:

  • Vi rekommenderar rengöring var sjätte månad för att säkerställa att luftflödet förblir högt och effektivt.
  • Ett årligt byte av luftfilter rekommenderas starkt för att bibehålla en hög luftkvalitet inomhus.

Att följa dessa enkla steg för underhåll kan spela en stor roll i att förlänga din enhets livslängd, minska energiförbrukningen och säkerställa att du och dina nära andas in ren och frisk luft. Utforska vårt sortiment idag och ta det första steget mot en bättre inomhusmiljö.

 


proudly made in motala