Filterbyte T12 och T15

En allmän rekommendation är att byta filtren en gång per år efter pollensäsongen. Filtren ska dammsugas och bytas ut vid behov.

Filterbyte

För att byta filtret eller få åtkomst för service, följ dessa steg:

  1. Stäng av strömmen till tilluftsaggregatet.
  2. Skruva loss de fyra vreden som håller fast luckan.
  3. Ta bort luckan för att få åtkomst till filter-setet.
  4. För att byta filtren, ta bort de gamla filtren och montera de nya filtren på plats.
  5. Häng upp luckan på de fyra skruvarna och skruva fast vreden ordentligt.
  6. Slå på strömmen till enheten igen.


    En skiss över hur du byter filter på  T12 och T15